Корзина
126 отзывов
ТОВ Інтер-Агро С
+380 671923201
+380671923201
+380500119943
+380671923086

Нанотехнолігії для ефективного живлення польових культур

Нанотехнолігії для ефективного живлення польових культур

Процес маніпулювання найдрібнішими частинками хімічних елементів – атомами (размір, яких  у всіх трьох вимірах складає від 1 до 100 нм.) та штучне здійснення збірки молекул з них, шляхом симуляції хімічних реакцій на молекулярному рівні,   називається нанотехнологією.

Нині вчені винайшли декілька способів одержання металевих наноматеріалів, які умовно можна розділити на дві групи: хімічні способи та фізичні способи.

Металеві наноматеріали, отримані за допомогою хімічних способів, практично завжди несуть в собі не кращу «спадковість» вихідних хімічних сполук, у вигляді різноманітних домішок, що робить проблемним їх використання в  агропромисловому комплексі

Найбільш прийнятним способом отримання металевих наноматеріалів, є нанотехнології, засновані на використанні фізичних явищ. Фізичними способами одержання металевих наноматеріалів володіє лише незначна частина компаній-виробників наноматеріалів, розташованих, в основному, в США, Японія, Великобританії, Німеччини, Росії, Україні.

Важливою особливістю металевих наноматеріалів, отриманих фізичним способом, є їх низька токсичність, виявлена ​​російськими і українськими вченими. Так, виявилося що токсичність наночасток металів у багато разів менше токсичності іонів металів отриманих хімічним способом: мідь ― в 7 разів, цинк ― в 30 разів, а залізо ― в 40 разів. Це перевірено на численних експериментах з дотриманням усіх норм.

В рослинництві застосування нанопрепаратів, як мікродобрива, забезпечує підвищення стійкості до несприятливих погодних умов і збільшення врожайності (в середньому від 10%) всіх продовольчих і технічних культур. Ефект досягається завдяки більш активному проникненню мікроелементів у рослину за рахунок нанорозміру частинок і їх нейтрального (в електрохімічному сенсі) статусу.

 

Новітні технології в виробництві мікроелементів Мінераліз

Відповідно опираючись на дослідження вчених було створено новітні за принциповістю роботи в рослині мікроелементи Мінераліз. У виробництві мікроелементів Мінераліз  використовується плазмово-імпульсна технологія отримання надчистих наночастинок металів. Використовуються тільки метали з чистотою більше 90%. Всі метали, які використовуються у виробництві, іноземного походження. Хелатуючим агентом в мікродобривах Мікро-Мінераліс та Нано-Мінераліс виступають природні двох-трьохосновні карбонові кислоти стабілізовані азотом. В результаті взаємодії вищеназваних кислот з наночастинками чистих металів утворюються амонійно ― карбоксилатні комплексони (Cu, Zn, Mg, Mn, Co, Mo, Fe, Se, Ge, Nd, B, I, К, Р, N, S та інші).

Від так основними перевагами нонокарбоксилатних комплексів перед халатними мікроелементами являється:

-        ―   Карбоксилатні комплексони утворюють стійкі комплекси, які “працюють” у широкому діапазоні рН (від 3 до 12), що дозволяє застосовувати наші мікродобрива на ґрунтах та в розчинах з різною кислотністю

-        ―   Використовувана нами плазмово-імпульсна технологія виробництва мікродобрив та біопрепаратів дозволяє уникнути використання у виробництві солей хімічно синтезованих мінеральних кислот

-      ―    Інноваційна технологія виробництва мікродобрив дозволяє отримувати та поєднувати з природними карбоновими кислотами надчисті наночастинки металів.

- Розмір молекули аммонійно ― карбоксилатного комплексону дозволяє транспортувати іони металів безпосередньо в саму рослину через продихи

-      ―     Нанокарбоксилати при потраплянні в рослину відразу беруть участь в циклі перетворення трикарбонових кислот, не витрачаючи зайвої енергії на поглинання іонів металів

-          Використана нами інноваційна технологія забезпечує високу селективність приєднання катіонів як металів, так і неметалів

 

Мікрооелементи на основі карбонових кислот можна розділити на комплексні та моно препарати. До комплексних препаратів можна віднести:  Мінераліс Зернові, Мінераліс Бобові, Мінераліс Олійні, Мінераліс Буряки, Мінераліс, Овочеві, Мінераліс Кукуруза, Мінераліс Картопля, Мінераліс Універсальні, Мінераліс Універсальні Плюс.

 

Також препаратами Мінераліс можна закрити не достаток цілого комплексу мікро та макро елементів. Відповідно до даного складу входять препарати Мінераліс Фосфор-Калій, Мінераліс Бор, Мінераліс Залізо, Мінераліс Молібден, Мінераліс Калій, Мінераліс Цинк, Мінераліс Мідь, Мінераліс Магній, Мінераліс марганець.

 

 

 

Другие статьи